สรุปธุรกรรมสำหรับ Abba House 8/2559:

3 ธุรกรรม ( 200.00% )
ค่าเฉลี่ย HKD $3.82 M ( 0.78% )
ค่าเฉลี่ย HKD $8,888 ตารางฟุต2 ( 2.58% )
{{contentString}}
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ