สรุปธุรกรรมสำหรับ Chi Fu Fa Yuen 8/2559:

13 ธุรกรรม ( 62.50% )
ค่าเฉลี่ย HKD $5.41 M ( 7.13% )
ค่าเฉลี่ย HKD $9,694 ตารางฟุต2 ( 7.44% )
{{contentString}}
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ