สรุปธุรกรรมสำหรับ Blessings Garden 8/2559:

3 ธุรกรรม ( 50.00% )
ค่าเฉลี่ย HKD $13.13 M ( 9.76% )
ค่าเฉลี่ย HKD $12,327 ตารางฟุต2 ( 11.48% )
{{contentString}}
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ