สรุปธุรกรรมสำหรับ Goldwin Heights 8/2559:

1 ธุรกรรม ( 66.67% )
ค่าเฉลี่ย HKD $10.50 M ( 14.77% )
ค่าเฉลี่ย HKD $10,500 ตารางฟุต2 ( 13.35% )
{{contentString}}
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ