สรุปธุรกรรมสำหรับ North Point Mid-Level 8/2559:

13 ธุรกรรม ( 44.44% )
ค่าเฉลี่ย HKD $12.43 M ( 12.28% )
ค่าเฉลี่ย HKD $12,005 ตารางฟุต2 ( 12.92% )
{{contentString}}
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ