สรุปธุรกรรมสำหรับ Nan Fung Sun Chuen 8/2559:

4 ธุรกรรม ( 33.33% )
ค่าเฉลี่ย HKD $6.82 M ( 26.77% )
ค่าเฉลี่ย HKD $9,856 ตารางฟุต2 ( 5.07% )
{{contentString}}
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ