สรุปธุรกรรมสำหรับ Lei King Wan 8/2559:

8 ธุรกรรม ( 100.00% )
ค่าเฉลี่ย HKD $6.97 M ( 2.35% )
ค่าเฉลี่ย HKD $11,205 ตารางฟุต2 ( 2.69% )
{{contentString}}
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ