สรุปธุรกรรมสำหรับ Hongway Garden 8/2559:

2 ธุรกรรม ( 100.00% )
ค่าเฉลี่ย HKD $5.22 M ( 4.40% )
ค่าเฉลี่ย HKD $9,483 ตารางฟุต2 ( 9.23% )
{{contentString}}
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ