สรุปธุรกรรมสำหรับ Queen'S Terrace 8/2559:

5 ธุรกรรม ( 400.00% )
ค่าเฉลี่ย HKD $6.77 M ( 12.83% )
ค่าเฉลี่ย HKD $10,811 ตารางฟุต2 ( 1.63% )
{{contentString}}
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ