สรุปธุรกรรมสำหรับ Galaxia 8/2559:

9 ธุรกรรม ( 200.00% )
ค่าเฉลี่ย HKD $10.17 M ( 40.66% )
ค่าเฉลี่ย HKD $10,382 ตารางฟุต2 ( 3.29% )
{{contentString}}
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ