สรุปธุรกรรมสำหรับ Metro Harbour View 8/2559:

20 ธุรกรรม ( 122.22% )
ค่าเฉลี่ย HKD $5.62 M ( 9.55% )
ค่าเฉลี่ย HKD $9,475 ตารางฟุต2 ( 1.16% )
{{contentString}}
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ