สรุปธุรกรรมสำหรับ Royal Peninsula 8/2559:

5 ธุรกรรม ( 28.57% )
ค่าเฉลี่ย HKD $7.20 M ( 17.24% )
ค่าเฉลี่ย HKD $10,557 ตารางฟุต2 ( 6.71% )
{{contentString}}
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ