สรุปธุรกรรมสำหรับ Sunshine City 8/2559:

20 ธุรกรรม ( 81.82% )
ค่าเฉลี่ย HKD $4.84 M ( 4.91% )
ค่าเฉลี่ย HKD $9,238 ตารางฟุต2 ( 5.04% )
{{contentString}}
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ