สรุปธุรกรรมสำหรับ City One Shatin 8/2559:

49 ธุรกรรม ( 40.00% )
ค่าเฉลี่ย HKD $4.27 M ( 7.97% )
ค่าเฉลี่ย HKD $9,618 ตารางฟุต2 ( 1.92% )
{{contentString}}
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ