สรุปธุรกรรมสำหรับ Golden Lion Garden 8/2559:

7 ธุรกรรม ( 16.67% )
ค่าเฉลี่ย HKD $3.20 M ( 2.24% )
ค่าเฉลี่ย HKD $6,726 ตารางฟุต2 ( 5.70% )
{{contentString}}
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ