สรุปธุรกรรมสำหรับ Tai Po Centre 8/2559:

19 ธุรกรรม ( 111.11% )
ค่าเฉลี่ย HKD $3.79 M ( 9.33% )
ค่าเฉลี่ย HKD $7,908 ตารางฟุต2 ( 4.08% )
{{contentString}}
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ