สรุปธุรกรรมสำหรับ Coastal Skyline 8/2559:

12 ธุรกรรม ( 200.00% )
ค่าเฉลี่ย HKD $5.42 M ( 2.69% )
ค่าเฉลี่ย HKD $7,275 ตารางฟุต2 ( 7.32% )
{{contentString}}
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ