สรุปธุรกรรมสำหรับ Mid Level Central 8/2559:

8 ธุรกรรม ( 60.00% )
ค่าเฉลี่ย HKD $23.85 M ( 62.89% )
ค่าเฉลี่ย HKD $15,798 ตารางฟุต2 ( 12.24% )
{{contentString}}
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ