สรุปธุรกรรมสำหรับ The Sherwood 8/2559:

16 ธุรกรรม ( 60.00% )
ค่าเฉลี่ย HKD $3.52 M ( 2.33% )
ค่าเฉลี่ย HKD $6,339 ตารางฟุต2 ( 5.16% )
{{contentString}}
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ