ธุรกรรมสำหรับ Wan Chai 8/2559

61 ธุรกรรม ( 52.50% )
ค่าเฉลี่ย HKD $7.73 M ( 14.18% )
ค่าเฉลี่ย HKD $12,256 ตารางฟุต2 ( 5.59% )
{{contentString}}
บันทึกธุรกรรมล่าสุด Wan Chai
วันที่ ที่อยู่ ราคา(M) ขนาด ราคาต่อตารางฟุต2