สรุปธุรกรรมสำหรับ Mid Level West 8/2559:

78 ธุรกรรม ( 16.42% )
ค่าเฉลี่ย HKD $20.06 M ( 33.51% )
ค่าเฉลี่ย HKD $12,779 ตารางฟุต2 ( 8.35% )
{{contentString}}
สรุปธุรกรรมสำหรับ Mid Level West 8/2559:
อสังหาริมทรัพย์ จำนวนธุรกรรม มูลค่าเฉลี่ย(M) ราคาเฉลี่ยตารางฟุต2 Σ
Jadestone Court 1 ( 50.00%) $5.95 ( 7.40%) $13,222 ( 14.21%) --
Realty Gardens 1 ( --) $21.20 ( 8.72%) $15,704 ( 8.72%) --
Robinson Place 1 ( 66.67%) $20.60 ( 4.25%) $15,069 ( 0.58%) --
Scenic Garden 1 ( --) $22.85 ( --) $13,005 ( --) --
Scenic Heights 5 ( --) $3.66 ( --) $5,392 ( --) 425.34
Skylight Tower 1 ( --) $18.90 ( --) $13,510 ( --) --
Scholastic Garden 1 ( --) $12.65 ( --) $15,006 ( --) --
Serene Court 1 ( --) $32.00 ( --) $13,710 ( --) --
Skyview Cliff 1 ( --) $14.20 ( --) $12,758 ( --) --
Sun Fat Building 1 ( --) $6.60 ( --) -- ( --) --
Rhenish Mansion 2 ( --) $7.88 ( --) -- ( --) --
Greenview Gardens 2 ( --) $20.74 ( --) -- ( --) --
Robinson Heights 1 ( --) $18.00 ( --) $18,595 ( --) --
Parksdale 1 ( --) $7.10 ( --) -- ( --) --
Parkway Court 2 ( --) $20.69 ( --) $14,727 ( --) 654.07
Primrose Court 1 ( --) $11.48 ( --) $14,279 ( --) --
Hansen Court 1 ( --) $7.25 ( --) $8,652 ( --) --
Ning Yeung Terrace 1 ( --) $19.98 ( --) $11,269 ( --) --
Jing Tai Garden Mansion 1 ( --) $10.00 ( --) -- ( --) --
Euston Court 1 ( --) $12.50 ( --) $13,455 ( --) --
Flourish Court 1 ( --) $18.00 ( --) $14,938 ( --) --
Elegant Terrace 2 ( --) $23.82 ( --) $16,626 ( --) 172.53
Fortune Gardens 1 ( --) $11.00 ( --) $11,879 ( --) --
Garfield Mansion 1 ( --) $10.80 ( --) -- ( --) --
Glory Heights 2 ( --) $14.95 ( --) $13,422 ( --) 1,356.23
All Fit Garden 1 ( --) $6.05 ( --) -- ( --) --
Arts Building 1 ( --) $8.30 ( --) $10,807 ( --) --
Beaudry Tower 1 ( --) $7.38 ( --) $10,758 ( --) --
Cameo Court 1 ( --) $7.70 ( --) $11,920 ( --) --
Carble Garden 1 ( --) $8.20 ( --) -- ( --) --
Tim Po Court 1 ( --) $8.46 ( --) $10,419 ( --) --
Woodland Court 1 ( --) $6.35 ( --) $11,869 ( --) --
SOHO 38 1 ( --) $12.90 ( --) $18,696 ( --) --
Merry Terrace 2 ( 100.00%) $42.00 ( 85.92%) -- ( --) --
The Met. Sublime 1 ( --) $6.23 ( --) $13,284 ( --) --
Carol Mansion 1 ( --) $15.65 ( --) -- ( --) --
Ying Piu Mansion 1 ( --) $10.70 ( --) $11,042 ( --) --
The Grand Panorama 2 ( --) $14.74 ( --) $13,032 ( --) 1,734.53
Cluny Park 1 ( --) $39.13 ( 55.73%) -- ( --) --
The Morgan 17 ( 29.17%) $37.72 ( 1.56%) -- ( --) --
No. 55 Conduit Road 1 ( 75.00%) $51.94 ( 17.95%) -- ( --) --
Alassio 1 ( 66.67%) $33.44 ( 66.22%) -- ( --) --
94 Robinson Road 1 ( --) $12.00 ( --) -- ( --) --
The Pierre 1 ( --) $13.61 ( 3.13%) $24,699 ( 0.85%) --
Valiant Park 3 ( 200.00%) $12.12 ( 24.25%) $14,561 ( 9.44%) 1,129.52
Blessings Garden 3 ( 50.00%) $13.13 ( 9.76%) $12,327 ( 11.48%) 898.21
Goldwin Heights 1 ( 66.67%) $10.50 ( 14.77%) $10,500 ( 13.35%) --
Good View Court 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Grand Court 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Golden Pavilion 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --