สรุปธุรกรรมสำหรับ Tai Tam 8/2559:

7 ธุรกรรม ( 40.00% )
ค่าเฉลี่ย HKD $26.03 M ( 5.24% )
ค่าเฉลี่ย HKD $16,518 ตารางฟุต2 ( 5.44% )
{{contentString}}
สรุปธุรกรรมสำหรับ Tai Tam 8/2559:
อสังหาริมทรัพย์ จำนวนธุรกรรม มูลค่าเฉลี่ย(M) ราคาเฉลี่ยตารางฟุต2 Σ
Redhill Peninsula 6 ( 50.00%) $26.77 ( 5.10%) $16,521 ( 2.45%) 729.43
Hong Kong Parkview 1 ( --) $21.60 ( --) $16,501 ( --) --
Faber Court 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Le Palais 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Pacific View 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Faber Villa 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --