สรุปธุรกรรมสำหรับ Wan Chai 8/2559:

61 ธุรกรรม ( 52.50% )
ค่าเฉลี่ย HKD $7.73 M ( 14.18% )
ค่าเฉลี่ย HKD $12,256 ตารางฟุต2 ( 5.59% )
{{contentString}}
สรุปธุรกรรมสำหรับ Wan Chai 8/2559:
อสังหาริมทรัพย์ จำนวนธุรกรรม มูลค่าเฉลี่ย(M) ราคาเฉลี่ยตารางฟุต2 Σ
Fu Yee Court 1 ( --) $3.28 ( 16.31%) $10,250 ( 16.32%) --
Convention Plaza 2 ( 100.00%) $13.00 ( 65.61%) $15,184 ( 5.03%) --
The Zenith 4 ( --) $9.46 ( 10.13%) $12,631 ( 2.30%) 749.57
Tai Wo Mansion 1 ( --) $4.00 ( --) -- ( --) --
Top View Mansion 1 ( --) $4.18 ( --) -- ( --) --
Hay Wah Building 1 ( --) $7.00 ( --) $11,647 ( --) --
Southorn Garden 1 ( --) $7.48 ( --) $11,157 ( --) --
Tak Fat Building 1 ( --) $2.98 ( --) $7,641 ( --) --
Tak Fung House 1 ( --) $4.65 ( --) -- ( --) --
Wai Sun Building 2 ( --) $3.79 ( --) $10,891 ( --) 772.16
Ying Lee Mansion 1 ( 50.00%) $4.70 ( 6.33%) -- ( --) --
York Place 1 ( --) $7.75 ( --) $13,432 ( --) --
Tung Kai Building 1 ( --) $5.38 ( --) $10,913 ( --) --
Valiant Court 2 ( --) $3.50 ( --) $9,777 ( --) --
The Gloucester 1 ( --) $8.00 ( --) $16,736 ( --) --
Yan King Court 1 ( --) $4.50 ( --) $10,465 ( --) --
Wang Gee Mansion 1 ( --) $2.00 ( --) -- ( --) --
The Avenue 4 ( 100.00%) $27.71 ( 6.58%) -- ( --) --
The Oakhill 1 ( --) $18.50 ( --) $15,935 ( --) --
112 Johnston Road 1 ( --) $4.43 ( --) -- ( --) --
Bowrington Building 1 ( --) $3.60 ( 23.73%) -- ( --) --
Cathay Lodge 1 ( --) $6.30 ( --) $10,769 ( --) --
Causeway Centre 2 ( --) $5.09 ( --) $10,544 ( --) 491.44
Chin Hung Building 1 ( --) $6.83 ( --) -- ( --) --
Dandenong Mansion 1 ( --) $3.43 ( --) -- ( --) --
David House 1 ( --) $2.97 ( --) -- ( --) --
Elizabeth House 1 ( --) $6.70 ( --) $9,504 ( --) --
Gold Jade Mansion 2 ( --) $4.04 ( --) -- ( --) --
Heung Hoi Mansion 1 ( --) $24.50 ( --) -- ( --) --
Island Building 1 ( --) $4.73 ( --) -- ( --) --
Kam Sek Building 3 ( --) $2.77 ( --) -- ( --) --
Kam Shing Building 2 ( --) $3.89 ( --) -- ( --) --
Fook Gay Mansion 1 ( --) $4.00 ( --) -- ( --) --
Kingstown Mansion 1 ( --) $4.56 ( --) -- ( --) --
Li Chit Garden 2 ( --) $6.17 ( --) $11,450 ( --) 93.34
Man Shek Building 1 ( --) $3.05 ( --) -- ( --) --
Lai Yuen Apartments 2 ( --) $12.00 ( --) -- ( --) --
Moonstar Court 3 ( --) $4.85 ( --) $14,474 ( --) 140.01
No.1 Star Street 1 ( --) $8.90 ( --) $12,518 ( --) --
New Spring Garden Mansion 1 ( --) $4.00 ( --) -- ( --) --
Shining Building 1 ( --) $4.50 ( --) -- ( --) --
Starcrest 1 ( --) $13.80 ( --) $18,904 ( --) --
J Residence 1 ( 50.00%) $6.00 ( 35.83%) $13,363 ( 3.15%) --
Jet Foil Mansion 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Jie Yang Building 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Johnston Court 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Ka Yee Building 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Kai Ming Building 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Kam Fook Mansion 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Kam Koon Building 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --