สรุปธุรกรรมสำหรับ Mid Level West 8/2559:

78 ธุรกรรม ( 16.42% )
ค่าเฉลี่ย HKD $20.06 M ( 33.51% )
ค่าเฉลี่ย HKD $12,779 ตารางฟุต2 ( 8.35% )
{{contentString}}
สรุปธุรกรรมสำหรับ Mid Level West 8/2559:
อสังหาริมทรัพย์ จำนวนธุรกรรม มูลค่าเฉลี่ย(M) ราคาเฉลี่ยตารางฟุต2 Σ
Golden Phoenix Court 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Glenealy Building 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Elgin Building 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Emerald Gardens 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Fook Kee Court 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Fook Wo Building 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Fortune Court 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Excelsior Court 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Fair Wind Manor 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Fairview Height 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Floral Tower 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Ka Yee Court 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Kam Lei Building 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Kenyon Court 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
King Ho Building 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
King'S Court 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
King'S Garden 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Kingsford Height 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Kwan Fat Building 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Kwong Fook Building 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Le Caine Mansion 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Lilian Court 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Losion Villa 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Lyndhurst Building 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Lyttelton Garden 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Mandarin Court 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Maxluck Court 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Merlin Building 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Merry Court 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Midland Court 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Million City 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Ming Garden 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Ming Hing House 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Mirror Marina 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Mountain View Court 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Nikken Heights 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Bonham Court 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Bonham Crest 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Bonham Terrace 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Bonito Casa 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Botanic Terrace 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Botanical Court 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Breezy Court 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Caine Building 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Caine Mansion 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Caineway Mansion 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Beauty Court 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Bella Vista 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Arts Mansion 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Avon Court 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --