สรุปธุรกรรมสำหรับ Mid Level West 8/2559:

78 ธุรกรรม ( 16.42% )
ค่าเฉลี่ย HKD $20.06 M ( 33.51% )
ค่าเฉลี่ย HKD $12,779 ตารางฟุต2 ( 8.35% )
{{contentString}}
สรุปธุรกรรมสำหรับ Mid Level West 8/2559:
อสังหาริมทรัพย์ จำนวนธุรกรรม มูลค่าเฉลี่ย(M) ราคาเฉลี่ยตารางฟุต2 Σ
Alpine Court 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Amber Lodge 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Arbuthnot House 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Carlos Court 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Chatswood Villa 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Cheery Garden 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Cherry Court 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Cheung Fai Building 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Chung Hing Court 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Cimbria Court 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Conduit Tower 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Conway Mansion 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Cordial Mansion 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Corona Tower 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Dragon Court 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Dragonview Court 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
East Sun Mansion 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Elegant Garden 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Vantage Park 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Villa Serene 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Villa Veneto 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Wilton Place 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Windsor Court 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Winner Building 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Winning House 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Winsome Park 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Wisdom Court 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Wise Mansion 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Wo On Building 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Sun Fung Mansion 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Sun Wise Building 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Sunrise House 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Sunwise Court 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Sussex Court 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
The Albany 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Seymour Place 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Shelley Court 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Shelley Court 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Sherwood Court 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Shing Kai Mansion 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Shiu King Court 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Skyline Mansion 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Scenic Rise 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Roc Ye Court 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Rowen Court 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Ryan Mansion 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Scenecliff 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
No.1 Po Shan Road 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
No.2 Park Road 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
No.25 Hing Hon Road 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --