สรุปธุรกรรมสำหรับ Mid Level West 8/2559:

78 ธุรกรรม ( 16.42% )
ค่าเฉลี่ย HKD $20.06 M ( 33.51% )
ค่าเฉลี่ย HKD $12,779 ตารางฟุต2 ( 8.35% )
{{contentString}}
สรุปธุรกรรมสำหรับ Mid Level West 8/2559:
อสังหาริมทรัพย์ จำนวนธุรกรรม มูลค่าเฉลี่ย(M) ราคาเฉลี่ยตารางฟุต2 Σ
The Icon 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Wellesley 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
The Rednaxela 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Ying Pont Building 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Yukon Court 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Hanwin Mansion 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Viva Villa 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Au's Building 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Tak Mansion 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Scholar Court 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Gramercy 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
AZURA 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Cheong Ngar Court 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Lim Kai Bit Yip 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Breezy Mansion 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Kiu Sen Court 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Solon House 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Manly mansion 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Argenta 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Elegant Garden 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Long Mansion 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Shing Kok Mansion 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
4 Castle Lane 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Merlin Building 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
44 Robinson Road 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Piccadilly Mansion 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Yin Yee Mansion 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Seymour 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Hing Ying Mansion 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Ping On Mansion 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Babington House 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Sung Ling Mansion 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Asiarich Court 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Hopson Mansion 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Serene Court 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
No. 17 Bonham Road 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Green Field Court 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
THE BABINGTON 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Cambridge Gardens 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Sung Wah Mansion 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Greenland Gardens 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Regal Crest 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
University Heights 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Belmont Court 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Kar Ling House 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
No.39 Conduit Road 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Seymour 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
CONDUIT 18 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Medallion Heights 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Woodlands Court 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --