Ref: 2916913  

Residence Bel-Air: Phase 2 South Tower

38 Bel-Air Avenue , Sổ Mã Cảng , Hồng Kông

Bán: 46.000.000 HKD
Thanh toán hàng tháng: 178.580 HKD
Phần trả hàng tháng
Khoản vay :
Phần trả hàng tháng :
Inclusive
3   3   2
Diện tích gộp: 1.621 sqft ( 28.378 / sqft HKD)
Diện tích sàn: 1.319 sqft ( 34.875 / sqft HKD)

Thông tin bất động sản

Enjoy views of the adjacent harbourside, situated next to vast areas of track and grass where there is freedom to jog or walk the dog. Convenient shuttle bus service direct to Sheung Wan with regular buses to Causeway Bay and Central. Luxury residential development.

Hướng:
  • Bãi đỗ xe
Đặc điểm:
  • Hồ bơi
  • Bóng rổ
  • Phòng gym
  • Câu lạc bộ
  • Sân chơi
  • Phòng chức năng
Xem:
  • Biển
  • Cảng
Vận chuyển:
  • Xe buýt / Xe buýt nhỏ
Sổ Mã Cảng Sơ đồ giao dịch
-- Giá trung bình cho mỗi Foot vuông --
Các giao dịch Bất động sản gần đây tại Sổ Mã Cảng
Ngày Giá(M) Địa chỉ Diện tích Giá/ft2
9/9/16 Bán 16,30 Flat B, Floor 39, Block 1,Larvotto, Residence Bel-Air, Cyberport 913 $17.853,0
9/9/16 Bán 24,70 Flat A, Floor 29, Block 5, Residence Bel-Air, Cyberport 1.560 $15.833,0
9/8/16 Bán 20,00 Flat A, Floor 6, Block 2,South Crest, Residence Bel-Air, Cyberport 1.348 $14.837,0
9/6/16 Bán 27,00 Flat A, Floor 36, Block 7,Larvotto, Residence Bel-Air, Cyberport 1.561 $17.297,0
9/1/16 Bán 27,20 Flat A, Floor 43, Block 5,South Crest, Residence Bel-Air, Cyberport 1.621 $16.780,0
9/1/16 Bán 32,00 Flat A, Floor 37, Block 1,Larvotto, Residence Bel-Air, Cyberport 1.710 $18.713,0
8/31/16 Bán 24,33 Flat C, Floor 32, Block 1,South Crest, Residence Bel-Air, Cyberport 1.402 $17.354,0
8/31/16 Bán 19,60 Flat C, Floor 26, Block 9,Larvotto, Residence Bel-Air, Cyberport 1.497 $13.093,0
8/30/16 Bán 14,50 Flat B, Floor 32, Block 2,Larvotto, Residence Bel-Air, Cyberport 930 $15.591,0
8/29/16 Bán 24,10 Flat A, Floor 26, Block 6, Residence Bel-Air, Cyberport 1.588 $15.176,0
Số tiền hoặc giá trị của việc xem xét Tốc độ
< $2,000,000 1.5%
$2,000,000 - $2,176,470 $30,000 + 20% thừa trên $2,000,000
$2,176,470 - $3,000,000 3%
$3,000,000 - $3,290,330 $90,000 + 20% thừa trên $3,000,000
$3,290,330 - $4,000,000 4.5%
$4,000,000 - $4,428,580 $180,000 + 20% thừa trên $4,000,000
$4,428,580 - $6,000,000 6%
$6,000,000 - $6,720,000 $360,000 + 20% thừa trên $6,000,000
$6,720,000 - $20,000,000 7.5%
$20,000,000 - $21,739,130 $1,500,000 + 20% thừa trên $20,000,000
> $21,739,130 8.5%

Gởi yêu cầu
Nhận thêm thông tin

Hilda Luke
gọi
Xem tất cả các danh mục bởi đại lý
Giấy phép Công ty: C 035745
Website: www.engelvoelkers.com/hongkong
Giấy phép Đại lý:
Hilda Luke
Engel &amp; Voelkers