Ref: 2916918  

Marinella 深湾九號

9 Welfare Road , Hương Cảng Tử , Hồng Kông

Bán: 53.880.000 HKD
Thanh toán hàng tháng: 209.172 HKD
Phần trả hàng tháng
Khoản vay :
Phần trả hàng tháng :
Inclusive
4   4   2
Diện tích gộp: 1.755 sqft ( 30.701 / sqft HKD)
Diện tích sàn: 1.386 sqft ( 38.874 / sqft HKD)

Thông tin bất động sản

Hướng:
  • Bãi đỗ xe
Đặc điểm:
  • Hồ bơi
  • Bóng rổ
  • Sân chơi
  • Phòng chức năng
Hương Cảng Tử Sơ đồ giao dịch
-- Giá trung bình cho mỗi Foot vuông --
Các giao dịch Bất động sản gần đây tại Hương Cảng Tử
Ngày Giá(M) Địa chỉ Diện tích Giá/ft2
9/14/16 Bán 6,85 Flat F, Floor 30, Block 1, Sham Wan Towers, Aberdeen 643 $10.653,0
9/13/16 Bán 4,70 Flat D, Floor 3, Comfort Court, Aberdeen 480 $9.792,0
9/13/16 Bán 5,10 Flat D, Floor 7, Block H-2, Chi Fu Fa Yuen, Aberdeen 518 $9.846,0
9/13/16 Bán 2,28 Flat 19, Floor 16, Lei Tung Estate , Aberdeen 530 $4.302,0
9/13/16 Bán 3,70 Flat 4, Floor 15, Block D, Yue On Court, Aberdeen 603 $6.136,0
9/13/16 Bán 6,25 Flat F, Floor 3, Block H-1,Peony Court, Chi Fu Fa Yuen, Aberdeen 694 $9.006,0
9/13/16 Bán 36,80 Flat B, Floor 11, Block 3, Marinella, Aberdeen 1.755 $20.969,0
9/12/16 Bán 5,88 Flat A, Floor 25, Block H-3, Chi Fu Fa Yuen, Aberdeen 518 $11.351,0
9/12/16 Bán 4,90 Flat D, Floor 16, Kam Fung Building, Aberdeen 530 $9.245,0
9/9/16 Bán 4,10 Flat A, Floor 18, Block H-8, Chi Fu Fa Yuen, Aberdeen 518 $7.915,0
Số tiền hoặc giá trị của việc xem xét Tốc độ
< $2,000,000 1.5%
$2,000,000 - $2,176,470 $30,000 + 20% thừa trên $2,000,000
$2,176,470 - $3,000,000 3%
$3,000,000 - $3,290,330 $90,000 + 20% thừa trên $3,000,000
$3,290,330 - $4,000,000 4.5%
$4,000,000 - $4,428,580 $180,000 + 20% thừa trên $4,000,000
$4,428,580 - $6,000,000 6%
$6,000,000 - $6,720,000 $360,000 + 20% thừa trên $6,000,000
$6,720,000 - $20,000,000 7.5%
$20,000,000 - $21,739,130 $1,500,000 + 20% thừa trên $20,000,000
> $21,739,130 8.5%

Gởi yêu cầu
Nhận thêm thông tin

Hilda Luke
gọi
Xem tất cả các danh mục bởi đại lý
Giấy phép Công ty: C 035745
Website: www.engelvoelkers.com/hongkong
Giấy phép Đại lý:
Hilda Luke
Engel &amp; Voelkers