Ref: 2925684 | Last Modified: 04-05-2020
Agency Property ID: 178642

THE REDHILL PENINSULA, PALM DRIVE

18 Pak Pat Shan Road , Đại Đàm , Hồng Kông

Bán: 90.000.000 HKD
Thanh toán hàng tháng: 349.396 HKD
Phần trả hàng tháng
Khoản vay :
Phần trả hàng tháng :
0   1   0
Diện tích gộp: 2.588 sqft ( 34.776 / sqft HKD)
Diện tích sàn: 2.583 sqft ( 34.843 / sqft HKD)

Thông tin bất động sản

A large development comprising 246 houses and 10 blocks of high-rise apartments, offering 2 to 4 bedroom units in different sizes with practical layouts. All units are bright and airy, and overlook the stunning sea views of the Southside. Situated in Tai Tam on the beautiful southside of the island. It is only a 10 minute drive away from Stanley and very close to the Hong Kong International School's Senior Section. A regular shuttle bus service to Stanley and Central is available.

Tiện nghi:
  • Ban công
Đặc điểm:
  • Hồ bơi
  • Tennis
Đại Đàm Sơ đồ giao dịch
-- Giá trung bình cho mỗi Foot vuông --
Các giao dịch Bất động sản gần đây tại Đại Đàm
Ngày Giá(M) Địa chỉ Diện tích Giá/ft2
9/8/16 Bán 54,00 Flat 63, Floor 8, Block 10, Hong Kong Parkview, Tai Tam 2.771 $19.488,0
9/2/16 Bán 23,77 Flat A, Floor 16, Block 3, Redhill Peninsula, Tai Tam 1.401 $16.965,0
9/1/16 Bán 23,57 Flat A, Floor 14, Block 3, Redhill Peninsula, Tai Tam 1.401 $16.821,0
8/30/16 Bán 23,11 Flat B, Floor 9, Block 3, Redhill Peninsula, Tai Tam 1.391 $16.613,0
8/22/16 Bán 23,07 Flat A, Floor 5, Block 10, Redhill Peninsula, Tai Tam 1.301 $17.736,0
8/16/16 Bán 23,67 Flat A, Floor 15, Block 3, Redhill Peninsula, Tai Tam 1.401 $16.893,0
8/12/16 Bán 34,62 Flat A, Floor 8, Block 7, Redhill Peninsula, Tai Tam 2.143 $16.156,0
8/9/16 Bán 34,29 Flat A, Floor 10, Block 7, Redhill Peninsula, Tai Tam 2.143 $16.001,0
8/8/16 Bán 21,60 Flat 41, Floor 5, Block 5,Hillview Garden, Hong Kong Parkview, Tai Tam 1.309 $16.501,0
8/5/16 Bán 21,87 Flat B, Floor 15, Block 3, Redhill Peninsula, Tai Tam 1.391 $15.725,0
Số tiền hoặc giá trị của việc xem xét Tốc độ
< $2,000,000 1.5%
$2,000,000 - $2,176,470 $30,000 + 20% thừa trên $2,000,000
$2,176,470 - $3,000,000 3%
$3,000,000 - $3,290,330 $90,000 + 20% thừa trên $3,000,000
$3,290,330 - $4,000,000 4.5%
$4,000,000 - $4,428,580 $180,000 + 20% thừa trên $4,000,000
$4,428,580 - $6,000,000 6%
$6,000,000 - $6,720,000 $360,000 + 20% thừa trên $6,000,000
$6,720,000 - $20,000,000 7.5%
$20,000,000 - $21,739,130 $1,500,000 + 20% thừa trên $20,000,000
> $21,739,130 8.5%

Gởi yêu cầu
Nhận thêm thông tin

Lina Cobos Moreno
gọi
Giấy phép Công ty: C-006069
Website: www.colliersresidential.hk
Giấy phép Đại lý: S-535649
Lina Cobos Moreno
Colliers Residential Services