Ref: 2925944 | Last Modified: 03-07-2020
Agency Property ID: Savills 246450

Hillsborough Court

Hillsborough Court , Old Peak Road , Trung Bán Sơn , Hồng Kông

Bán: 18.000.000 HKD
Thanh toán hàng tháng: 69.879 HKD
Phần trả hàng tháng
Khoản vay :
Phần trả hàng tháng :
2   1   0
Diện tích gộp: 783 sqft ( 22.989 / sqft HKD)
Diện tích sàn: 625 sqft ( 28.800 / sqft HKD)

Thông tin bất động sản

Located between Old Peak Road and Tregunter Path, Hillsborough Court offers luxurious living with excellent city and mountain views. The four tower development offers various facilities which include a gym, swimming pool and clubhouse. Residents can also benefit from easy access to Central via a number of transport options, including buses and taxis. (Stock Reference Number: 246450; Advertisement Date: 2020-07-21)

Trung Bán Sơn Sơ đồ giao dịch
-- Giá trung bình cho mỗi Foot vuông --
Các giao dịch Bất động sản gần đây tại Trung Bán Sơn
Ngày Giá(M) Địa chỉ Diện tích Giá/ft2
9/13/16 Bán 51,50 Flat C, Floor 20, Po Garden, Mid Level Central 2.586 $19.915,0
9/6/16 Bán 13,88 Flat 1, Floor 1, Block A, Grandview Tower, Mid Level Central 935 $14.845,0
8/25/16 Bán 23,40 , Floor 21, Block D, Monticello, Mid Level Central 1.329 $17.607,0
8/24/16 Bán 27,88 Flat D, Floor 9, Block 1, Hillsborough Court, Mid Level Central 1.385 $20.130,0
8/24/16 Bán 20,00 , Floor 3, Block A, Monticello, Mid Level Central 1.447 $13.822,0
8/23/16 Bán 23,00 , Floor 20, Block A, Monticello, Mid Level Central 1.447 $15.895,0
8/22/16 Bán 9,31 Flat A, Floor 14, Block 2, Bowen Place, Mid Level Central 938 $9.925,0
8/18/16 Bán 63,50 Flat A, Floor 51, Block 3, Tregunter, Mid Level Central 3.648 $17.407,0
7/27/16 Bán 15,70 Flat B, Floor 7, Block 1, Hillsborough Court, Mid Level Central 931 $16.864,0
7/14/16 Bán 15,20 Flat 2, Floor 24, Block A, Grandview Tower, Mid Level Central 910 $16.703,0
Số tiền hoặc giá trị của việc xem xét Tốc độ
< $2,000,000 1.5%
$2,000,000 - $2,176,470 $30,000 + 20% thừa trên $2,000,000
$2,176,470 - $3,000,000 3%
$3,000,000 - $3,290,330 $90,000 + 20% thừa trên $3,000,000
$3,290,330 - $4,000,000 4.5%
$4,000,000 - $4,428,580 $180,000 + 20% thừa trên $4,000,000
$4,428,580 - $6,000,000 6%
$6,000,000 - $6,720,000 $360,000 + 20% thừa trên $6,000,000
$6,720,000 - $20,000,000 7.5%
$20,000,000 - $21,739,130 $1,500,000 + 20% thừa trên $20,000,000
> $21,739,130 8.5%

Gởi yêu cầu
Nhận thêm thông tin

Residential Services
gọi
Giấy phép Công ty: C-002450
Website: www.savills.com.hk
Giấy phép Đại lý: C-002450
Savills HK