Ref: 2926348 | Last Modified: 14-11-2019
Agency Property ID: Savills 314864

Casa 880

Casa 880, King's Road , Tặc Ngư Dũng , Hồng Kông

Bán: 27.000.000 HKD
Thanh toán hàng tháng: 104.819 HKD
Phần trả hàng tháng
Khoản vay :
Phần trả hàng tháng :
4   2   0
Diện tích gộp: 1.366 sqft ( 19.766 / sqft HKD)
Diện tích sàn: 1.008 sqft ( 26.786 / sqft HKD)

Thông tin bất động sản

Complete in 2008, a brand new development each are spacious with high ceiling. 3 or 4 bedrooms units & 4 to 6 bedrooms duplexes are available. Located near to Quarry Bay MTR station (Taikoo Place exit). Club house features swimming pool, gymnasium and BBQ site.<br />Complete in 2008, apartments are spacious with high ceiling. 3 or 4 bedrooms units & 4 to 6 bedrooms duplexes are available. Located near to Quarry Bay MTR station (Taikoo Place exit). Club house features swimming pool, gymnasium and BBQ site. (Stock Reference Number: 314864; Advertisement Date: 2019-05-14)

Tiện nghi:
  • Ban công
Xem:
  • Thành phố
Tặc Ngư Dũng Sơ đồ giao dịch
-- Giá trung bình cho mỗi Foot vuông --
Các giao dịch Bất động sản gần đây tại Tặc Ngư Dũng
Ngày Giá(M) Địa chỉ Diện tích Giá/ft2
9/14/16 Bán 6,18 Flat E, Floor 12, Block 11, Nan Fung Sun Chuen, Quarry Bay 627 $9.856,0
9/14/16 Bán 12,55 Flat 15, Floor 31, Block C, Kornhill, Quarry Bay 927 $13.538,0
9/9/16 Bán 8,00 Flat D, Floor 29, Splendid Place, Quarry Bay 635 $12.598,0
9/8/16 Bán 3,96 Flat A, Floor 12, Tak Fat Building, Quarry Bay 369 $10.732,0
9/8/16 Bán 6,25 Flat A, Floor 13, Block 1, Hoi Kwong Court, Quarry Bay 597 $10.469,0
9/6/16 Bán 7,82 Flat C, Floor 25, Park Vale, Quarry Bay 670 $11.672,0
9/6/16 Bán 9,48 Flat 1, Floor 18, Block L, Kornhill, Quarry Bay 794 $11.940,0
9/6/16 Bán 8,92 Flat 8, Floor 19, Block A, Kornhill, Quarry Bay 902 $9.889,0
9/5/16 Bán 10,60 Flat 11, Floor 22, Block G, Kornhill, Quarry Bay 909 $11.661,0
9/2/16 Bán 5,00 Flat A, Floor 19, Westlands Court, Quarry Bay 518 $9.653,0
Số tiền hoặc giá trị của việc xem xét Tốc độ
< $2,000,000 1.5%
$2,000,000 - $2,176,470 $30,000 + 20% thừa trên $2,000,000
$2,176,470 - $3,000,000 3%
$3,000,000 - $3,290,330 $90,000 + 20% thừa trên $3,000,000
$3,290,330 - $4,000,000 4.5%
$4,000,000 - $4,428,580 $180,000 + 20% thừa trên $4,000,000
$4,428,580 - $6,000,000 6%
$6,000,000 - $6,720,000 $360,000 + 20% thừa trên $6,000,000
$6,720,000 - $20,000,000 7.5%
$20,000,000 - $21,739,130 $1,500,000 + 20% thừa trên $20,000,000
> $21,739,130 8.5%

Gởi yêu cầu
Nhận thêm thông tin

Residential Services
gọi
Giấy phép Công ty: C-002450
Website: www.savills.com.hk
Giấy phép Đại lý: C-002450
Savills HK