Ref: 2926722 | Last Modified: 05-06-2020
Agency Property ID: Savills 253940

Grand Court

Grand Court, Shan Kwong Road , Bào Mã Địa , Hồng Kông

Bán: 28.000.000 HKD
Thanh toán hàng tháng: 108.701 HKD
Phần trả hàng tháng
Khoản vay :
Phần trả hàng tháng :
3   2   0
Diện tích gộp: 970 sqft ( 28.866 / sqft HKD)
Diện tích sàn: 799 sqft ( 35.044 / sqft HKD)

Thông tin bất động sản

High-rise building located in the heart of Happy Valley. Easy access to public transport. Close to all shops and restaurants.<br />This is an older single block located in the heart of Happy Valley walking distance to all the shops, restaurant in the area. Public transport is right at the door stop . (Stock Reference Number: 253940; Advertisement Date: 2015-10-27)

Tiện nghi:
  • Bãi đỗ xe
  • Sân thượng
Bào Mã Địa Sơ đồ giao dịch
-- Giá trung bình cho mỗi Foot vuông --
Các giao dịch Bất động sản gần đây tại Bào Mã Địa
Ngày Giá(M) Địa chỉ Diện tích Giá/ft2
9/14/16 Bán 2,93 Flat 3, Floor 11, Block B, Jade Plaza, Happy Valley 362 $8.088,0
9/13/16 Bán 8,50 Flat B, Floor 18, Malibu Garden, Happy Valley 656 $12.957,0
9/8/16 Bán 3,18 Flat 2, Floor 9, Block D, Jade Plaza, Happy Valley 394 $8.071,0
9/7/16 Bán 8,48 Flat B, Floor 3, Broadview Mansion, Happy Valley 758 $11.187,0
9/7/16 Bán 21,00 Flat 13, Floor 5, Block D, Villa Lotto, Happy Valley 1.211 $17.341,0
9/6/16 Bán 24,88 Flat 1, Floor 26, Block A, Villa Rocha, Happy Valley 1.340 $18.567,0
9/2/16 Bán 3,00 Flat 3, Floor 6, Block D, Jade Plaza, Happy Valley 362 $8.287,0
9/2/16 Bán 3,08 Flat 8, Floor 21, Block C, Jade Plaza, Happy Valley 367 $8.392,0
8/30/16 Bán 2,85 Flat 7, Floor 4, Block C, Jade Plaza, Happy Valley 362 $7.873,0
8/29/16 Bán 22,00 Flat D, Floor 4, The Broadville, Happy Valley 1.531 $14.370,0
Số tiền hoặc giá trị của việc xem xét Tốc độ
< $2,000,000 1.5%
$2,000,000 - $2,176,470 $30,000 + 20% thừa trên $2,000,000
$2,176,470 - $3,000,000 3%
$3,000,000 - $3,290,330 $90,000 + 20% thừa trên $3,000,000
$3,290,330 - $4,000,000 4.5%
$4,000,000 - $4,428,580 $180,000 + 20% thừa trên $4,000,000
$4,428,580 - $6,000,000 6%
$6,000,000 - $6,720,000 $360,000 + 20% thừa trên $6,000,000
$6,720,000 - $20,000,000 7.5%
$20,000,000 - $21,739,130 $1,500,000 + 20% thừa trên $20,000,000
> $21,739,130 8.5%

Gởi yêu cầu
Nhận thêm thông tin

Residential Services
gọi
Giấy phép Công ty: C-002450
Website: www.savills.com.hk
Giấy phép Đại lý: C-002450
Savills HK