Ref: 2927316 | Last Modified: 12-11-2019
Agency Property ID: Savills 244292

La Mer

La Mer, Bisney Road , Bạc Phù Lâm , Hồng Kông

Bán: 48.000.000 HKD
Thanh toán hàng tháng: 186.345 HKD
Phần trả hàng tháng
Khoản vay :
Phần trả hàng tháng :
3   2   0
Diện tích gộp: 2.174 sqft ( 22.079 / sqft HKD)
Diện tích sàn: 1.591 sqft ( 30.170 / sqft HKD)

Thông tin bất động sản

La Mer is an idyllic development located on Bisney Road that features modern lofty living spaces with top quality furnishings. At La Mer, the finest materials and clever design have been brought together in a most strikingly beautiful way. This lowrise development has apartments of 1,808 sq.ft. to 2,567 sq.ft. with three or four bedroom accommodation. The dwellings have large windows offering picture, sea and green views. Residents of La Mer have access to covered car parking. (Stock Reference Number: 244292; Advertisement Date: 2015-04-18)

Tiện nghi:
  • Bãi đỗ xe
  • Ban công
Xem:
  • Biển
Bạc Phù Lâm Sơ đồ giao dịch
-- Giá trung bình cho mỗi Foot vuông --
Các giao dịch Bất động sản gần đây tại Bạc Phù Lâm
Ngày Giá(M) Địa chỉ Diện tích Giá/ft2
9/12/16 Bán 5,78 Flat F, Floor 14, Block 2, Pokfulam Gardens, Pokfulam 526 $10.989,0
9/12/16 Bán 5,55 Flat G, Floor 6, Block 5, Pokfulam Gardens, Pokfulam 526 $10.551,0
9/9/16 Bán 21,50 Flat C, Floor 10, Block 20, Baguio Villa, Pokfulam 1.520 $14.145,0
9/9/16 Bán 21,68 Flat A, Floor 4, Block 17, Baguio Villa, Pokfulam 1.580 $13.722,0
9/8/16 Bán 5,48 Flat B, Floor 12, Block 3, Pokfulam Gardens, Pokfulam 535 $10.243,0
9/7/16 Bán 13,50 Flat A, Floor 19, Block 21, Baguio Villa, Pokfulam 1.020 $13.235,0
9/7/16 Bán 20,50 Flat C, Floor 14, Block 22, Baguio Villa, Pokfulam 1.520 $13.487,0
9/5/16 Bán 13,20 Flat 2, Floor 6, Block D, Greenery Garden, Pokfulam 1.244 $10.611,0
8/31/16 Bán 5,30 Flat B, Floor 5, Block 4, Pokfulam Gardens, Pokfulam 535 $9.907,0
8/30/16 Bán 8,30 Flat A, Floor 21, Block 4, Pokfulam Gardens, Pokfulam 815 $10.184,0
Số tiền hoặc giá trị của việc xem xét Tốc độ
< $2,000,000 1.5%
$2,000,000 - $2,176,470 $30,000 + 20% thừa trên $2,000,000
$2,176,470 - $3,000,000 3%
$3,000,000 - $3,290,330 $90,000 + 20% thừa trên $3,000,000
$3,290,330 - $4,000,000 4.5%
$4,000,000 - $4,428,580 $180,000 + 20% thừa trên $4,000,000
$4,428,580 - $6,000,000 6%
$6,000,000 - $6,720,000 $360,000 + 20% thừa trên $6,000,000
$6,720,000 - $20,000,000 7.5%
$20,000,000 - $21,739,130 $1,500,000 + 20% thừa trên $20,000,000
> $21,739,130 8.5%

Gởi yêu cầu
Nhận thêm thông tin

Emily Tse (Residential Leasing)
gọi
Giấy phép Công ty: C-002450
Website: www.savills.com.hk
Giấy phép Đại lý: E-231020
Savills HK