Ref: 2927432 | Last Modified: 21-02-2020
Agency Property ID: Savills 263892

Greenery Gardens

Greenery Gardens , Mount Davis Road , Bạc Phù Lâm , Hồng Kông

Bán: 19.000.000 HKD
Thanh toán hàng tháng: 73.761 HKD
Phần trả hàng tháng
Khoản vay :
Phần trả hàng tháng :
3   2   0
Diện tích gộp: 1.264 sqft ( 15.032 / sqft HKD)
Diện tích sàn: 1.003 sqft ( 18.943 / sqft HKD)

Thông tin bất động sản

Greenery Garden located in Mount Davis Road on the west side of the Island, this development benefits from a quiet living environment as well as easy access to public transportation. This development comprises four 15-storey adjoining blocks with excellent sea views. Facilities comprises a swimming pool, tennis court, squash court, gymnasium and children playground. (Stock Reference Number: 263892; Advertisement Date: 2016-05-13)

Tiện nghi:
  • Bãi đỗ xe
  • Ban công
Bạc Phù Lâm Sơ đồ giao dịch
-- Giá trung bình cho mỗi Foot vuông --
Các giao dịch Bất động sản gần đây tại Bạc Phù Lâm
Ngày Giá(M) Địa chỉ Diện tích Giá/ft2
9/12/16 Bán 5,78 Flat F, Floor 14, Block 2, Pokfulam Gardens, Pokfulam 526 $10.989,0
9/12/16 Bán 5,55 Flat G, Floor 6, Block 5, Pokfulam Gardens, Pokfulam 526 $10.551,0
9/9/16 Bán 21,50 Flat C, Floor 10, Block 20, Baguio Villa, Pokfulam 1.520 $14.145,0
9/9/16 Bán 21,68 Flat A, Floor 4, Block 17, Baguio Villa, Pokfulam 1.580 $13.722,0
9/8/16 Bán 5,48 Flat B, Floor 12, Block 3, Pokfulam Gardens, Pokfulam 535 $10.243,0
9/7/16 Bán 13,50 Flat A, Floor 19, Block 21, Baguio Villa, Pokfulam 1.020 $13.235,0
9/7/16 Bán 20,50 Flat C, Floor 14, Block 22, Baguio Villa, Pokfulam 1.520 $13.487,0
9/5/16 Bán 13,20 Flat 2, Floor 6, Block D, Greenery Garden, Pokfulam 1.244 $10.611,0
8/31/16 Bán 5,30 Flat B, Floor 5, Block 4, Pokfulam Gardens, Pokfulam 535 $9.907,0
8/30/16 Bán 8,30 Flat A, Floor 21, Block 4, Pokfulam Gardens, Pokfulam 815 $10.184,0
Số tiền hoặc giá trị của việc xem xét Tốc độ
< $2,000,000 1.5%
$2,000,000 - $2,176,470 $30,000 + 20% thừa trên $2,000,000
$2,176,470 - $3,000,000 3%
$3,000,000 - $3,290,330 $90,000 + 20% thừa trên $3,000,000
$3,290,330 - $4,000,000 4.5%
$4,000,000 - $4,428,580 $180,000 + 20% thừa trên $4,000,000
$4,428,580 - $6,000,000 6%
$6,000,000 - $6,720,000 $360,000 + 20% thừa trên $6,000,000
$6,720,000 - $20,000,000 7.5%
$20,000,000 - $21,739,130 $1,500,000 + 20% thừa trên $20,000,000
> $21,739,130 8.5%

Gởi yêu cầu
Nhận thêm thông tin

Residential Services
gọi
Giấy phép Công ty: C-002450
Website: www.savills.com.hk
Giấy phép Đại lý: C-002450
Savills HK