Ref: 2927455 | Last Modified: 20-09-2019
Agency Property ID: 180000

REGENT PALISADES, TWR 3

41-45A Bisney Road , Bạc Phù Lâm , Hồng Kông

Bán: 48.000.000 HKD
Thanh toán hàng tháng: 186.345 HKD
Phần trả hàng tháng
Khoản vay :
Phần trả hàng tháng :
3   2   0
Diện tích gộp: 2.054 sqft ( 23.369 / sqft HKD)
Diện tích sàn: 1.610 sqft ( 29.814 / sqft HKD)

Thông tin bất động sản

Lying on Bisney Road, Regent Palisades is a complex enclosed by lush greenery and breathtaking sea view. It consists of four storeys, offering a total of 34 luxurious apartments and complete car park facilities. Located on lower Bisney road which is well served by minibus to central and short drive to Kennedy Town

Tiện nghi:
  • Bãi đỗ xe
  • Ban công
Bạc Phù Lâm Sơ đồ giao dịch
-- Giá trung bình cho mỗi Foot vuông --
Các giao dịch Bất động sản gần đây tại Bạc Phù Lâm
Ngày Giá(M) Địa chỉ Diện tích Giá/ft2
9/12/16 Bán 5,78 Flat F, Floor 14, Block 2, Pokfulam Gardens, Pokfulam 526 $10.989,0
9/12/16 Bán 5,55 Flat G, Floor 6, Block 5, Pokfulam Gardens, Pokfulam 526 $10.551,0
9/9/16 Bán 21,50 Flat C, Floor 10, Block 20, Baguio Villa, Pokfulam 1.520 $14.145,0
9/9/16 Bán 21,68 Flat A, Floor 4, Block 17, Baguio Villa, Pokfulam 1.580 $13.722,0
9/8/16 Bán 5,48 Flat B, Floor 12, Block 3, Pokfulam Gardens, Pokfulam 535 $10.243,0
9/7/16 Bán 13,50 Flat A, Floor 19, Block 21, Baguio Villa, Pokfulam 1.020 $13.235,0
9/7/16 Bán 20,50 Flat C, Floor 14, Block 22, Baguio Villa, Pokfulam 1.520 $13.487,0
9/5/16 Bán 13,20 Flat 2, Floor 6, Block D, Greenery Garden, Pokfulam 1.244 $10.611,0
8/31/16 Bán 5,30 Flat B, Floor 5, Block 4, Pokfulam Gardens, Pokfulam 535 $9.907,0
8/30/16 Bán 8,30 Flat A, Floor 21, Block 4, Pokfulam Gardens, Pokfulam 815 $10.184,0
Số tiền hoặc giá trị của việc xem xét Tốc độ
< $2,000,000 1.5%
$2,000,000 - $2,176,470 $30,000 + 20% thừa trên $2,000,000
$2,176,470 - $3,000,000 3%
$3,000,000 - $3,290,330 $90,000 + 20% thừa trên $3,000,000
$3,290,330 - $4,000,000 4.5%
$4,000,000 - $4,428,580 $180,000 + 20% thừa trên $4,000,000
$4,428,580 - $6,000,000 6%
$6,000,000 - $6,720,000 $360,000 + 20% thừa trên $6,000,000
$6,720,000 - $20,000,000 7.5%
$20,000,000 - $21,739,130 $1,500,000 + 20% thừa trên $20,000,000
> $21,739,130 8.5%

Gởi yêu cầu
Nhận thêm thông tin

Jeremy Ray-Zwar
gọi
Giấy phép Công ty: C-006069
Website: www.colliersresidential.hk
Giấy phép Đại lý: S-544450
Jeremy Ray-Zwar
Colliers Residential Services