Ref: 2927690 | Last Modified: 20-09-2019

Charming Low Rise Apartment in Shouson Hill With Garden

4 Shouson Hill Road , Thọ Thần Sơn , Hồng Kông

Thuê: 67.000 HKD
Inclusive
2   2   1
Diện tích gộp: 1.176 sqft ( 57 / sqft HKD)
Diện tích sàn: 1.176 sqft ( 57 / sqft HKD)

Thông tin bất động sản

1176 sqft SFA 2 Bedroom in Low Rise Building Lower Shouson Hill Location Close to MTR Lovely Garden With Mature Trees and Scrubs Two Bedrooms Combined to One Big Master Bedroom Spacious Kitchen with Maid’s Area Behind Large Windows in Living Room Facing Green Garden A Short Walk to MTR Southern Line Charcoal Barbecue Station in Garden for Outdoor Gatherings Lovely Apartment Ideal For Small Family 1 Covered Car Park Included Ref no. MQ2736PF

Tiện nghi:
  • Bãi đỗ xe
Xem:
  • Vườn
Thọ Thần Sơn Sơ đồ giao dịch
-- Giá trung bình cho mỗi Foot vuông --
Các giao dịch Bất động sản gần đây tại Thọ Thần Sơn
Ngày Giá(M) Địa chỉ Diện tích Giá/ft2
6/14/16 Thuê 264,77 Shouson Peak, Shouson Hill 5.470 $48.403,0
6/19/15 Thuê 161,80 Manderly Gardens, Shouson Hill 3.594 $45.019,0
1/21/15 Thuê 150,00 Shouson Peak, Shouson Hill 4.074 $36.819,0
1/14/15 Thuê 30,70 Flat A, Floor 地下, Block 1, Country Villa, Shouson Hill 1.580 $19.430,0
11/11/14 Thuê 238,11 Shouson Peak, Shouson Hill 4.977 $47.842,0
1/3/14 Thuê 231,28 Shouson Peak, Shouson Hill 5.022 $46.053,0
12/18/13 Thuê 229,90 Shouson Peak, Shouson Hill 4.875 $47.159,0
12/17/13 Thuê 262,84 Shouson Peak, Shouson Hill 5.434 $48.369,0
10/28/13 Thuê 110,00 Las Pinadas, Shouson Hill 3.494 $31.483,0
4/20/12 Thuê 192,80 Shouson Peak, Shouson Hill 4.100 $47.024,0
Số tiền hoặc giá trị của việc xem xét Tốc độ
< $2,000,000 1.5%
$2,000,000 - $2,176,470 $30,000 + 20% thừa trên $2,000,000
$2,176,470 - $3,000,000 3%
$3,000,000 - $3,290,330 $90,000 + 20% thừa trên $3,000,000
$3,290,330 - $4,000,000 4.5%
$4,000,000 - $4,428,580 $180,000 + 20% thừa trên $4,000,000
$4,428,580 - $6,000,000 6%
$6,000,000 - $6,720,000 $360,000 + 20% thừa trên $6,000,000
$6,720,000 - $20,000,000 7.5%
$20,000,000 - $21,739,130 $1,500,000 + 20% thừa trên $20,000,000
> $21,739,130 8.5%

Gởi yêu cầu
Nhận thêm thông tin

Paul Fung
gọi
Xem tất cả các danh mục bởi đại lý
Giấy phép Công ty: C-024149
Website: www.manks.com/main/pg1a.asp
Giấy phép Đại lý: E-228498
Manks Quarters Ltd.