Ref: 2927772 | Last Modified: 29-04-2020

Chic Happy Valley Apartment with 2 Big Terraces

16 Shan Kwong Road , Bào Mã Địa , Hồng Kông

Bán: 28.000.000 HKD
Thanh toán hàng tháng: 108.701 HKD
Phần trả hàng tháng
Khoản vay :
Phần trả hàng tháng :
3   2   1
Diện tích gộp: 799 sqft ( 35.044 / sqft HKD)
Diện tích sàn: 799 sqft ( 35.044 / sqft HKD)

Thông tin bất động sản

799sqft nett 3 Bedrooms with 2 Terraces Prime Happy Valley Location Close to Shops Living Room with Big Glass Doors Big Size Terraces With Lovely Green Scrubs Master Bath With Rain Shower Spacious Bedrooms With Access to Terrace Open Kitchen with Plenty of Counters Space Modern Renovation With Quality Fittings Walk 2 Minutes to Supermarket or Wet Market Great Pad For Entertainment and Gatherings One Covered Car Park Included Ref no. MQ2738PF

Tiện nghi:
  • Bãi đỗ xe
  • Sân thượng
Xem:
  • Thành phố
Bào Mã Địa Sơ đồ giao dịch
-- Giá trung bình cho mỗi Foot vuông --
Các giao dịch Bất động sản gần đây tại Bào Mã Địa
Ngày Giá(M) Địa chỉ Diện tích Giá/ft2
9/14/16 Bán 2,93 Flat 3, Floor 11, Block B, Jade Plaza, Happy Valley 362 $8.088,0
9/13/16 Bán 8,50 Flat B, Floor 18, Malibu Garden, Happy Valley 656 $12.957,0
9/8/16 Bán 3,18 Flat 2, Floor 9, Block D, Jade Plaza, Happy Valley 394 $8.071,0
9/7/16 Bán 8,48 Flat B, Floor 3, Broadview Mansion, Happy Valley 758 $11.187,0
9/7/16 Bán 21,00 Flat 13, Floor 5, Block D, Villa Lotto, Happy Valley 1.211 $17.341,0
9/6/16 Bán 24,88 Flat 1, Floor 26, Block A, Villa Rocha, Happy Valley 1.340 $18.567,0
9/2/16 Bán 3,00 Flat 3, Floor 6, Block D, Jade Plaza, Happy Valley 362 $8.287,0
9/2/16 Bán 3,08 Flat 8, Floor 21, Block C, Jade Plaza, Happy Valley 367 $8.392,0
8/30/16 Bán 2,85 Flat 7, Floor 4, Block C, Jade Plaza, Happy Valley 362 $7.873,0
8/29/16 Bán 22,00 Flat D, Floor 4, The Broadville, Happy Valley 1.531 $14.370,0
Số tiền hoặc giá trị của việc xem xét Tốc độ
< $2,000,000 1.5%
$2,000,000 - $2,176,470 $30,000 + 20% thừa trên $2,000,000
$2,176,470 - $3,000,000 3%
$3,000,000 - $3,290,330 $90,000 + 20% thừa trên $3,000,000
$3,290,330 - $4,000,000 4.5%
$4,000,000 - $4,428,580 $180,000 + 20% thừa trên $4,000,000
$4,428,580 - $6,000,000 6%
$6,000,000 - $6,720,000 $360,000 + 20% thừa trên $6,000,000
$6,720,000 - $20,000,000 7.5%
$20,000,000 - $21,739,130 $1,500,000 + 20% thừa trên $20,000,000
> $21,739,130 8.5%

Gởi yêu cầu
Nhận thêm thông tin

Paul Fung
gọi
Xem tất cả các danh mục bởi đại lý
Giấy phép Công ty: C-024149
Website: www.manks.com/main/pg1a.asp
Giấy phép Đại lý: E-228498
Manks Quarters Ltd.