Ref: 2928612 | Last Modified: 21-10-2019

Good Fung Shui Top Floor Plus Roof in Soho

36A Aberdeen Street , Thượng Hoàn , Hồng Kông

Thuê: 28.000 HKD
Inclusive
1   1   1
Diện tích gộp: 348 sqft ( 80 / sqft HKD)
Diện tích sàn: 348 sqft ( 80 / sqft HKD)

Thông tin bất động sản

SFA 348sqft 1 Bedroom Designer Apartment in Prime SOHO Private Roof Terrace with Rain Shower and Refreshment Corner Large Windows on Three Sides Let in Good Light High Ceiling, Modern Kitchen and Hardwood Floors Walk to Central and Supermarket in Minutes A Great Hideout After a Busy Day at Work Ideal for the Discerning Bachelor or Young Couple Ref no. MQ544PF

Xem:
  • Thành phố
Thượng Hoàn Sơ đồ giao dịch
-- Giá trung bình cho mỗi Foot vuông --
Các giao dịch Bất động sản gần đây tại Thượng Hoàn
Ngày Giá(M) Địa chỉ Diện tích Giá/ft2
9/14/16 Thuê 6,38 Flat E, Floor 8, Rich View Terrace, Sheung Wan 560 $11.393,0
9/14/16 Thuê 11,50 Flat A, Floor 13, Centreplace, Sheung Wan 870 $13.218,0
9/13/16 Thuê 7,80 Flat J, Floor 49, Block 1, Queen'S Terrace, Sheung Wan 567 $13.757,0
9/12/16 Thuê 6,98 Flat F, Floor 15, Block 1, Island Crest, Sheung Wan 496 $14.073,0
9/9/16 Thuê 10,70 Flat B, Floor 18, Block 2, Island Crest, Sheung Wan 751 $14.248,0
9/9/16 Thuê 11,90 Flat G, Floor 33, Block 1, Island Crest, Sheung Wan 752 $15.824,0
9/8/16 Thuê 9,00 Flat B, Floor 20, One Pacific Heights, Sheung Wan 755 $11.921,0
9/8/16 Thuê 17,50 Flat A, Floor 22, Bon-Point, Sheung Wan 1.228 $14.251,0
9/6/16 Thuê 3,95 Flat A, Floor 22, Fung Yat Building, Sheung Wan 399 $9.900,0
9/5/16 Thuê 6,50 Flat A, Floor 16, Kam Yu Mansion, Sheung Wan 657 $9.893,0
Số tiền hoặc giá trị của việc xem xét Tốc độ
< $2,000,000 1.5%
$2,000,000 - $2,176,470 $30,000 + 20% thừa trên $2,000,000
$2,176,470 - $3,000,000 3%
$3,000,000 - $3,290,330 $90,000 + 20% thừa trên $3,000,000
$3,290,330 - $4,000,000 4.5%
$4,000,000 - $4,428,580 $180,000 + 20% thừa trên $4,000,000
$4,428,580 - $6,000,000 6%
$6,000,000 - $6,720,000 $360,000 + 20% thừa trên $6,000,000
$6,720,000 - $20,000,000 7.5%
$20,000,000 - $21,739,130 $1,500,000 + 20% thừa trên $20,000,000
> $21,739,130 8.5%

Gởi yêu cầu
Nhận thêm thông tin

Paul Fung
gọi
Xem tất cả các danh mục bởi đại lý
Giấy phép Công ty: C-024149
Website: www.manks.com/main/pg1a.asp
Giấy phép Đại lý: E-228498
Manks Quarters Ltd.