Ref: 2929126 | Last Modified: 10-12-2019
Agency Property ID: Savills 321393

Alassio

Alassio, Caine Road , Tây Bán Sơn , Hồng Kông

Thuê: 53.000 HKD
2   1   0
Diện tích gộp: 0 sqft ( 0 / sqft HKD)
Diện tích sàn: 732 sqft ( 72 / sqft HKD)

Thông tin bất động sản

Located on 100 Caine Road, Alassio is a 53 storeys residential development providing 162 decent size apartment with typical size ranging from 544sqf to 1702sqf while the duplex units starting from 2575 sq.ft. Each floor offers five to three units of 2 or 3 bedrooms. Alassio located in Mid-Levels. Easy access for public transport. Close to all amenutues and restaurants and short walk to Soho. (Stock Reference Number: 321393; Advertisement Date: 2019-10-03)

Tiện nghi:
  • Ban công
Tây Bán Sơn Sơ đồ giao dịch
-- Giá trung bình cho mỗi Foot vuông --
Các giao dịch Bất động sản gần đây tại Tây Bán Sơn
Ngày Giá(M) Địa chỉ Diện tích Giá/ft2
9/14/16 Thuê 6,90 Flat F, Floor 6, Fairview Height, Mid Level West 470 $14.681,0
9/14/16 Thuê 16,00 Flat 1, Floor 24, Block B, Fortune Gardens, Mid Level West 1.153 $13.877,0
9/13/16 Thuê 7,18 Flat C, Floor 24, Ying Piu Mansion, Mid Level West 569 $12.619,0
9/12/16 Thuê 26,80 Flat 2, Floor 33, Block C, Imperial Court, Mid Level West 1.531 $17.505,0
9/12/16 Thuê 23,00 Flat 2, Floor 21, Block B, Parkway Court, Mid Level West 1.588 $14.484,0
9/12/16 Thuê 25,38 Flat D, Floor 22, Block B, Ning Yeung Terrace, Mid Level West 2.156 $11.772,0
9/9/16 Thuê 6,35 Flat A, Floor 12, Fairview Height, Mid Level West 470 $13.511,0
9/9/16 Thuê 8,75 Flat D, Floor 6, Block 2, Vantage Park, Mid Level West 558 $15.681,0
9/9/16 Thuê 12,80 Flat A, Floor 21, SOHO 38, Mid Level West 708 $18.079,0
9/9/16 Thuê 15,30 Flat A, Floor 33, Block 2, The Grand Panorama, Mid Level West 1.052 $14.544,0
Số tiền hoặc giá trị của việc xem xét Tốc độ
< $2,000,000 1.5%
$2,000,000 - $2,176,470 $30,000 + 20% thừa trên $2,000,000
$2,176,470 - $3,000,000 3%
$3,000,000 - $3,290,330 $90,000 + 20% thừa trên $3,000,000
$3,290,330 - $4,000,000 4.5%
$4,000,000 - $4,428,580 $180,000 + 20% thừa trên $4,000,000
$4,428,580 - $6,000,000 6%
$6,000,000 - $6,720,000 $360,000 + 20% thừa trên $6,000,000
$6,720,000 - $20,000,000 7.5%
$20,000,000 - $21,739,130 $1,500,000 + 20% thừa trên $20,000,000
> $21,739,130 8.5%

Gởi yêu cầu
Nhận thêm thông tin

Sherry Liu (Residential Leasing)
gọi
Giấy phép Công ty: C-002450
Website: www.savills.com.hk
Giấy phép Đại lý: S-487527
Savills HK