Ref: 2929665 | Last Modified: 03-12-2019

Unique 70s Corner House in Exclusive Pokfulam Cul De Sac

6 and 10 Mount Davis Road , Bạc Phù Lâm , Hồng Kông

Bán: 800.000.000 HKD
Thanh toán hàng tháng: 3.105.747 HKD
Phần trả hàng tháng
Khoản vay :
Phần trả hàng tháng :
4   2   1
Diện tích gộp: 2.546 sqft ( 314.218 / sqft HKD)
Diện tích sàn: 2.546 sqft ( 314.218 / sqft HKD)

Thông tin bất động sản

2546 saleable sqft 4 Bedroom and Den with 2 Living Rooms Quiet Neighbourhood Surrounded by Green Split Level Living Dining Area with High Ceiling Private Outdoor Terrace Plus Large Roof Terrace 2 Spacious Kitchens Facilitate House to Be Used as 2 Apartments Large Windows and Interesting Rooms on Every Level Actual Size Of This House Much Bigger Than Saleable Area Easy Drive to Kennedy Town and Central Double Car Port Right in Front of House Rarely Available Unique Property With Character Buy Next Door Unit Together to Make 2 Connecting Houses Motivated Owner Asking 5M Below Bank Valuation Ref no. MQ498PF

Tiện nghi:
  • Bãi đỗ xe
  • Sân thượng
  • Tầng mái
Xem:
  • Núi
Bạc Phù Lâm Sơ đồ giao dịch
-- Giá trung bình cho mỗi Foot vuông --
Các giao dịch Bất động sản gần đây tại Bạc Phù Lâm
Ngày Giá(M) Địa chỉ Diện tích Giá/ft2
9/12/16 Bán 5,78 Flat F, Floor 14, Block 2, Pokfulam Gardens, Pokfulam 526 $10.989,0
9/12/16 Bán 5,55 Flat G, Floor 6, Block 5, Pokfulam Gardens, Pokfulam 526 $10.551,0
9/9/16 Bán 21,50 Flat C, Floor 10, Block 20, Baguio Villa, Pokfulam 1.520 $14.145,0
9/9/16 Bán 21,68 Flat A, Floor 4, Block 17, Baguio Villa, Pokfulam 1.580 $13.722,0
9/8/16 Bán 5,48 Flat B, Floor 12, Block 3, Pokfulam Gardens, Pokfulam 535 $10.243,0
9/7/16 Bán 13,50 Flat A, Floor 19, Block 21, Baguio Villa, Pokfulam 1.020 $13.235,0
9/7/16 Bán 20,50 Flat C, Floor 14, Block 22, Baguio Villa, Pokfulam 1.520 $13.487,0
9/5/16 Bán 13,20 Flat 2, Floor 6, Block D, Greenery Garden, Pokfulam 1.244 $10.611,0
8/31/16 Bán 5,30 Flat B, Floor 5, Block 4, Pokfulam Gardens, Pokfulam 535 $9.907,0
8/30/16 Bán 8,30 Flat A, Floor 21, Block 4, Pokfulam Gardens, Pokfulam 815 $10.184,0
Số tiền hoặc giá trị của việc xem xét Tốc độ
< $2,000,000 1.5%
$2,000,000 - $2,176,470 $30,000 + 20% thừa trên $2,000,000
$2,176,470 - $3,000,000 3%
$3,000,000 - $3,290,330 $90,000 + 20% thừa trên $3,000,000
$3,290,330 - $4,000,000 4.5%
$4,000,000 - $4,428,580 $180,000 + 20% thừa trên $4,000,000
$4,428,580 - $6,000,000 6%
$6,000,000 - $6,720,000 $360,000 + 20% thừa trên $6,000,000
$6,720,000 - $20,000,000 7.5%
$20,000,000 - $21,739,130 $1,500,000 + 20% thừa trên $20,000,000
> $21,739,130 8.5%

Gởi yêu cầu
Nhận thêm thông tin

Paul Fung
gọi
Xem tất cả các danh mục bởi đại lý
Giấy phép Công ty: C-024149
Website: www.manks.com/main/pg1a.asp
Giấy phép Đại lý: E-228498
Manks Quarters Ltd.