Ref: 2930927 | Last Modified: 26-10-2020
Agency Property ID: 181100

UNIVERSITY HEIGHTS, TWR 3

42 Kotewall Road , Tây Bán Sơn , Hồng Kông

Thuê: 98.000 HKD
3   3.5   0
Diện tích gộp: 0 sqft ( 0 / sqft HKD)
Diện tích sàn: 1.600 sqft ( 61 / sqft HKD)

Thông tin bất động sản

Total 75 units of 3 towers. 3-4 bedrooms Layout. Size range for 3-4 bedrooms is 1530'-1600' and penthouse is 3172'-3252'. undefined undefined undefined

Tiện nghi:
  • Ban công
Đặc điểm:
  • Hồ bơi
Tây Bán Sơn Sơ đồ giao dịch
-- Giá trung bình cho mỗi Foot vuông --
Các giao dịch Bất động sản gần đây tại Tây Bán Sơn
Ngày Giá(M) Địa chỉ Diện tích Giá/ft2
9/14/16 Thuê 6,90 Flat F, Floor 6, Fairview Height, Mid Level West 470 $14.681,0
9/14/16 Thuê 16,00 Flat 1, Floor 24, Block B, Fortune Gardens, Mid Level West 1.153 $13.877,0
9/13/16 Thuê 7,18 Flat C, Floor 24, Ying Piu Mansion, Mid Level West 569 $12.619,0
9/12/16 Thuê 26,80 Flat 2, Floor 33, Block C, Imperial Court, Mid Level West 1.531 $17.505,0
9/12/16 Thuê 23,00 Flat 2, Floor 21, Block B, Parkway Court, Mid Level West 1.588 $14.484,0
9/12/16 Thuê 25,38 Flat D, Floor 22, Block B, Ning Yeung Terrace, Mid Level West 2.156 $11.772,0
9/9/16 Thuê 6,35 Flat A, Floor 12, Fairview Height, Mid Level West 470 $13.511,0
9/9/16 Thuê 8,75 Flat D, Floor 6, Block 2, Vantage Park, Mid Level West 558 $15.681,0
9/9/16 Thuê 12,80 Flat A, Floor 21, SOHO 38, Mid Level West 708 $18.079,0
9/9/16 Thuê 15,30 Flat A, Floor 33, Block 2, The Grand Panorama, Mid Level West 1.052 $14.544,0
Số tiền hoặc giá trị của việc xem xét Tốc độ
< $2,000,000 1.5%
$2,000,000 - $2,176,470 $30,000 + 20% thừa trên $2,000,000
$2,176,470 - $3,000,000 3%
$3,000,000 - $3,290,330 $90,000 + 20% thừa trên $3,000,000
$3,290,330 - $4,000,000 4.5%
$4,000,000 - $4,428,580 $180,000 + 20% thừa trên $4,000,000
$4,428,580 - $6,000,000 6%
$6,000,000 - $6,720,000 $360,000 + 20% thừa trên $6,000,000
$6,720,000 - $20,000,000 7.5%
$20,000,000 - $21,739,130 $1,500,000 + 20% thừa trên $20,000,000
> $21,739,130 8.5%

Gởi yêu cầu
Nhận thêm thông tin

Letizia Garcia Casalino
gọi
Giấy phép Công ty: C-006069
Website: www.colliersresidential.hk
Giấy phép Đại lý: E-361726
Letizia Garcia Casalino
Colliers Residential Services