Ref: 2932786 | Last Modified: 30-03-2020
Agency Property ID: Savills 328679

Grand Garden

Grand Garden, South Bay Road , Nam Loan , Hồng Kông

Thuê: 125.000 HKD
4   3   0
Diện tích gộp: 3.054 sqft ( 41 / sqft HKD)
Diện tích sàn: 2.482 sqft ( 50 / sqft HKD)

Thông tin bất động sản

~Photos for reference only~<br />Grand Garden is a popular development with ample facilities- large communal pool, children play areas, gym, squash, tennis and basketball. Most of the apartments have unobstructed seaview. There is a shuttle bus service to Repulse Bay. (Stock Reference Number: 328679; Advertisement Date: 2020-04-15)

Tiện nghi:
  • Bãi đỗ xe
  • Ban công
Số tiền hoặc giá trị của việc xem xét Tốc độ
< $2,000,000 1.5%
$2,000,000 - $2,176,470 $30,000 + 20% thừa trên $2,000,000
$2,176,470 - $3,000,000 3%
$3,000,000 - $3,290,330 $90,000 + 20% thừa trên $3,000,000
$3,290,330 - $4,000,000 4.5%
$4,000,000 - $4,428,580 $180,000 + 20% thừa trên $4,000,000
$4,428,580 - $6,000,000 6%
$6,000,000 - $6,720,000 $360,000 + 20% thừa trên $6,000,000
$6,720,000 - $20,000,000 7.5%
$20,000,000 - $21,739,130 $1,500,000 + 20% thừa trên $20,000,000
> $21,739,130 8.5%

Gởi yêu cầu
Nhận thêm thông tin

Residential Services
gọi
Giấy phép Công ty: C-002450
Website: www.savills.com.hk
Giấy phép Đại lý: C-002450
Savills HK