Ref: 2934249 | Last Modified: 06-06-2020
Agency Property ID: Savills 331633

High Park 99

High Park 99, High Street , Tây Doanh Bàn , Hồng Kông

Thuê: 33.500 HKD
2   2   0
Diện tích gộp: 935 sqft ( 36 / sqft HKD)
Diện tích sàn: 606 sqft ( 55 / sqft HKD)

Thông tin bất động sản

Photos for reference only<br />A 25 storey high-rise building located in Sai Ying Pun offering three bedroom unit (some of the units are converted into two bedroom unit with enlarged master bedroom). Close to MTR and bus stations. (Stock Reference Number: 331633; Advertisement Date: 2020-05-21)

Tiện nghi:
  • Ban công
Số tiền hoặc giá trị của việc xem xét Tốc độ
< $2,000,000 1.5%
$2,000,000 - $2,176,470 $30,000 + 20% thừa trên $2,000,000
$2,176,470 - $3,000,000 3%
$3,000,000 - $3,290,330 $90,000 + 20% thừa trên $3,000,000
$3,290,330 - $4,000,000 4.5%
$4,000,000 - $4,428,580 $180,000 + 20% thừa trên $4,000,000
$4,428,580 - $6,000,000 6%
$6,000,000 - $6,720,000 $360,000 + 20% thừa trên $6,000,000
$6,720,000 - $20,000,000 7.5%
$20,000,000 - $21,739,130 $1,500,000 + 20% thừa trên $20,000,000
> $21,739,130 8.5%

Gởi yêu cầu
Nhận thêm thông tin

Residential Services
gọi
Giấy phép Công ty: C-002450
Website: www.savills.com.hk
Giấy phép Đại lý: C-002450
Savills HK