Ref: 2935195 | Last Modified: 20-01-2021
Agency Property ID: Savills 319223

Le Sommet

Le Sommet, Fortress Hill Road , Bắc giác , Hồng Kông

Thuê: 33.000 HKD
2   2   0
Diện tích gộp: 1.058 sqft ( 31 / sqft HKD)
Diện tích sàn: 794 sqft ( 42 / sqft HKD)

Thông tin bất động sản

Completed in 2000. Le Sommet comprises of 2 blocks of 40-storey apartment building with excellent club facilities in North Point. Highly access by public transport, only 5 minutes walk to North Point MTR station. Buses are plentiful along King’s Road. (Stock Reference Number: 319223; Advertisement Date: 2019-09-06)

Đặc điểm:
  • Hồ bơi
  • Phòng gym
  • Câu lạc bộ
Bắc giác Sơ đồ giao dịch
-- Giá trung bình cho mỗi Foot vuông --
Các giao dịch Bất động sản gần đây tại Bắc giác
Ngày Giá(M) Địa chỉ Diện tích Giá/ft2
9/14/16 Thuê 3,88 Flat B, Floor 21, Fu King Court, North Point 362 $10.718,0
9/14/16 Thuê 6,20 Flat F, Floor 7, La Place De Victoria, North Point 507 $12.229,0
9/14/16 Thuê 5,85 Flat A, Floor 2, Grand Villa, North Point 606 $9.653,0
9/14/16 Thuê 15,20 Flat A, Floor 12, Block 14, Provident Centre, North Point 1.193 $12.741,0
9/13/16 Thuê 3,18 Flat D, Floor 11, Kin Yip Mansion, North Point 302 $10.530,0
9/13/16 Thuê 3,80 Flat E, Floor 10, Fu King Court, North Point 339 $11.209,0
9/12/16 Thuê 3,37 Flat F, Floor 16, Kin Yip Mansion, North Point 304 $11.086,0
9/12/16 Thuê 6,16 Flat A, Floor 7, Lime Habitat, North Point 471 $13.079,0
9/9/16 Thuê 3,78 Flat A, Floor 12, Siu Nin Building, North Point 377 $10.027,0
9/9/16 Thuê 4,26 Flat A, Floor 16, Block 2, Conwell Mansion, North Point 416 $10.240,0
Số tiền hoặc giá trị của việc xem xét Tốc độ
< $2,000,000 1.5%
$2,000,000 - $2,176,470 $30,000 + 20% thừa trên $2,000,000
$2,176,470 - $3,000,000 3%
$3,000,000 - $3,290,330 $90,000 + 20% thừa trên $3,000,000
$3,290,330 - $4,000,000 4.5%
$4,000,000 - $4,428,580 $180,000 + 20% thừa trên $4,000,000
$4,428,580 - $6,000,000 6%
$6,000,000 - $6,720,000 $360,000 + 20% thừa trên $6,000,000
$6,720,000 - $20,000,000 7.5%
$20,000,000 - $21,739,130 $1,500,000 + 20% thừa trên $20,000,000
> $21,739,130 8.5%

Gởi yêu cầu
Nhận thêm thông tin

Residential Services
gọi
Giấy phép Công ty: C-002450
Website: www.savills.com.hk
Giấy phép Đại lý: C-002450
Savills HK