Ref: 2935222 | Last Modified: 03-07-2020
Agency Property ID: Savills 333478

34B Lugard Road

34B Lugard Road, Lugard Road , Sơn Đỉnh , Hồng Kông

Thuê: 180.000 HKD
5   5+   0
Diện tích gộp: 0 sqft ( 0 / sqft HKD)
Diện tích sàn: 4.505 sqft ( 40 / sqft HKD)

Thông tin bất động sản

Photos for reference only <br />This apartment is at an exclusive lowrise located in a quiet and green environment . It is newly renovated with spacious layout . Perfect for residents looking for a private and tranquil lifestyle with an amazing panoramic view over Victoria Harbour (Stock Reference Number: 333478; Advertisement Date: 2020-06-26)

Tiện nghi:
  • Bãi đỗ xe
Sơn Đỉnh Sơ đồ giao dịch
-- Giá trung bình cho mỗi Foot vuông --
Các giao dịch Bất động sản gần đây tại Sơn Đỉnh
Ngày Giá(M) Địa chỉ Diện tích Giá/ft2
8/24/16 Thuê 31,80 Flat 2, Floor 14, Block F, Evergreen Villa, The Peak 1.720 $18.488,0
7/11/16 Thuê 300,00 Flat A, Floor 2, Severn Villa, The Peak 1.550 $193.548,0
6/15/16 Thuê 232,00 Flat A, Floor 3, Severn Villa, The Peak 1.550 $149.677,0
3/30/16 Thuê 59,90 Flat A, Floor 3, Block A2, 8-12 Peak Road, The Peak 2.766 $21.656,0
12/15/15 Thuê 542,00 No. 28 Barker Road, The Peak 7.922 $68.417,0
11/20/15 Thuê 698,00 No. 28 Barker Road, The Peak 9.537 $73.189,0
11/20/15 Thuê 698,00 No. 28 Barker Road, The Peak 9.537 $73.189,0
9/1/15 Thuê 250,00 Severn 8, The Peak 4.325 $57.803,0
7/3/15 Thuê 236,00 Severn 8, The Peak 4.306 $54.807,0
11/12/14 Thuê 66,80 Flat A, Floor 5, Block A2, 8-12 Peak Road, The Peak 2.719 $24.568,0
Số tiền hoặc giá trị của việc xem xét Tốc độ
< $2,000,000 1.5%
$2,000,000 - $2,176,470 $30,000 + 20% thừa trên $2,000,000
$2,176,470 - $3,000,000 3%
$3,000,000 - $3,290,330 $90,000 + 20% thừa trên $3,000,000
$3,290,330 - $4,000,000 4.5%
$4,000,000 - $4,428,580 $180,000 + 20% thừa trên $4,000,000
$4,428,580 - $6,000,000 6%
$6,000,000 - $6,720,000 $360,000 + 20% thừa trên $6,000,000
$6,720,000 - $20,000,000 7.5%
$20,000,000 - $21,739,130 $1,500,000 + 20% thừa trên $20,000,000
> $21,739,130 8.5%

Gởi yêu cầu
Nhận thêm thông tin

Residential Services
gọi
Giấy phép Công ty: C-002450
Website: www.savills.com.hk
Giấy phép Đại lý: C-002450
Savills HK