Ref: 2937616 | Last Modified: 23-11-2020
Agency Property ID: Savills 339649

Hillgrove Village

Hillgrove Village, , Du Cảnh Loan , Các đảo xa

Thuê: 14.500 HKD
0   1   0
Diện tích gộp: 472 sqft ( 31 / sqft HKD)
Diện tích sàn: 398 sqft ( 36 / sqft HKD)

Thông tin bất động sản

The Residents Club is the main club of Discovery Bay, providing facilities such as tennis, table tennis and squash courts, weight and fitness rooms, swimming pools, snooker rooms, saunas, steam baths and a children's playroom. The club also has a restaurant, a cafe and a bar. (Stock Reference Number: 339649; Advertisement Date: 2020-11-18)

Tiện nghi:
  • Ban công
Du Cảnh Loan Sơ đồ giao dịch
-- Giá trung bình cho mỗi Foot vuông --
Các giao dịch Bất động sản gần đây tại Du Cảnh Loan
Ngày Giá(M) Địa chỉ Diện tích Giá/ft2
9/14/16 Thuê 3,95 Flat A, Floor 4, La Vista, Discovery Bay 579 $6.822,0
9/13/16 Thuê 4,00 Flat D, Floor 1, Block 4,Po On Court, Peninsula Village, Discovery Bay 628 $6.369,0
9/13/16 Thuê 5,60 Flat D, Floor 15, Block H1, Midvale Village, Discovery Bay 864 $6.481,0
9/12/16 Thuê 5,75 Flat D, Floor 17, Parkvale Village, Discovery Bay 727 $7.909,0
9/9/16 Thuê 4,13 Flat B, Floor 2, Block 5, Greenvale Village, Discovery Bay 689 $5.991,0
9/9/16 Thuê 4,65 Flat B, Floor 17, Parkridge Village , Discovery Bay 713 $6.522,0
9/8/16 Thuê 3,66 Flat F, Floor 15, Block 6, Greenvale Village, Discovery Bay 533 $6.867,0
9/8/16 Thuê 5,78 Flat A, Floor 2, Block 38,Siena Two, Discovery Bay, Discovery Bay 792 $7.298,0
9/7/16 Thuê 3,74 Flat A, Floor 12, Block 5, Greenvale Village, Discovery Bay 533 $7.026,0
9/7/16 Thuê 6,30 Flat C, Floor 18, Block 4, Greenvale Village, Discovery Bay 865 $7.283,0
Số tiền hoặc giá trị của việc xem xét Tốc độ
< $2,000,000 1.5%
$2,000,000 - $2,176,470 $30,000 + 20% thừa trên $2,000,000
$2,176,470 - $3,000,000 3%
$3,000,000 - $3,290,330 $90,000 + 20% thừa trên $3,000,000
$3,290,330 - $4,000,000 4.5%
$4,000,000 - $4,428,580 $180,000 + 20% thừa trên $4,000,000
$4,428,580 - $6,000,000 6%
$6,000,000 - $6,720,000 $360,000 + 20% thừa trên $6,000,000
$6,720,000 - $20,000,000 7.5%
$20,000,000 - $21,739,130 $1,500,000 + 20% thừa trên $20,000,000
> $21,739,130 8.5%

Gởi yêu cầu
Nhận thêm thông tin

Rebecca Y B Wong (Residential Leasing - Discovery Bay).
gọi
Giấy phép Công ty: C-002450
Website: www.savills.com.hk
Giấy phép Đại lý: E-046704
Savills HK