Ref: 2938078 | Last Modified: 24-02-2021
Agency Property ID: landmarkasia-HVB082

Broom Garden

, Bào Mã Địa , Hồng Kông

Thuê: 45.000 HKD
2   2   1
Diện tích gộp: 1.105 sqft ( 41 / sqft HKD)
Diện tích sàn: 901 sqft ( 50 / sqft HKD)

Thông tin bất động sản

No. of carpark: 1 , Terrace: 1, L & D Room: Combined

Bào Mã Địa Sơ đồ giao dịch
-- Giá trung bình cho mỗi Foot vuông --
Các giao dịch Bất động sản gần đây tại Bào Mã Địa
Ngày Giá(M) Địa chỉ Diện tích Giá/ft2
9/14/16 Thuê 2,93 Flat 3, Floor 11, Block B, Jade Plaza, Happy Valley 362 $8.088,0
9/13/16 Thuê 8,50 Flat B, Floor 18, Malibu Garden, Happy Valley 656 $12.957,0
9/8/16 Thuê 3,18 Flat 2, Floor 9, Block D, Jade Plaza, Happy Valley 394 $8.071,0
9/7/16 Thuê 8,48 Flat B, Floor 3, Broadview Mansion, Happy Valley 758 $11.187,0
9/7/16 Thuê 21,00 Flat 13, Floor 5, Block D, Villa Lotto, Happy Valley 1.211 $17.341,0
9/6/16 Thuê 24,88 Flat 1, Floor 26, Block A, Villa Rocha, Happy Valley 1.340 $18.567,0
9/2/16 Thuê 3,00 Flat 3, Floor 6, Block D, Jade Plaza, Happy Valley 362 $8.287,0
9/2/16 Thuê 3,08 Flat 8, Floor 21, Block C, Jade Plaza, Happy Valley 367 $8.392,0
8/30/16 Thuê 2,85 Flat 7, Floor 4, Block C, Jade Plaza, Happy Valley 362 $7.873,0
8/29/16 Thuê 22,00 Flat D, Floor 4, The Broadville, Happy Valley 1.531 $14.370,0
Số tiền hoặc giá trị của việc xem xét Tốc độ
< $2,000,000 1.5%
$2,000,000 - $2,176,470 $30,000 + 20% thừa trên $2,000,000
$2,176,470 - $3,000,000 3%
$3,000,000 - $3,290,330 $90,000 + 20% thừa trên $3,000,000
$3,290,330 - $4,000,000 4.5%
$4,000,000 - $4,428,580 $180,000 + 20% thừa trên $4,000,000
$4,428,580 - $6,000,000 6%
$6,000,000 - $6,720,000 $360,000 + 20% thừa trên $6,000,000
$6,720,000 - $20,000,000 7.5%
$20,000,000 - $21,739,130 $1,500,000 + 20% thừa trên $20,000,000
> $21,739,130 8.5%

Gởi yêu cầu
Nhận thêm thông tin

Landmark Asia
gọi
Xem tất cả các danh mục bởi đại lý
Giấy phép Công ty: C-039785
Website: www.landmarkasia.com
Giấy phép Đại lý:
Landmark Asia Realty Limited