Ref: 2940422 | Last Modified: 06-12-2021
Agency Property ID: landmarkasia-MEX346

8 Wang Fung Terrace

, Thiên Khanh , Hồng Kông

Thuê: 60.000 HKD
3   3   1
Diện tích gộp: 1.500 sqft ( 40 / sqft HKD)
Diện tích sàn: 1.323 sqft ( 45 / sqft HKD)

Thông tin bất động sản

No. of carpark: 1 , Terrace: 1, Maid's Room: 1, Maid's Bathroom: 1, Utility Room: 1, L & D Room: Combined

Thiên Khanh Sơ đồ giao dịch
-- Giá trung bình cho mỗi Foot vuông --
Các giao dịch Bất động sản gần đây tại Thiên Khanh
Ngày Giá(M) Địa chỉ Diện tích Giá/ft2
9/8/16 Thuê 15,95 Flat C, Floor 4, Block 1, Ronsdale Garden, Tai Hang 1.225 $13.020,0
9/8/16 Thuê 45,50 Flat 1, Floor 28, Block A, Elm Tree Towers, Tai Hang 2.028 $22.436,0
9/7/16 Thuê 2,90 Flat A, Floor 13, The Jolly House, Tai Hang 278 $10.432,0
9/7/16 Thuê 5,43 Flat A, Floor 27, Avalon, Tai Hang 626 $8.674,0
9/1/16 Thuê 7,44 Flat A, Floor 27, Villa D Arte, Tai Hang 599 $12.417,0
8/31/16 Thuê 9,34 Flat H, Floor 16, Block 2, Illumination Terrace, Tai Hang 769 $12.143,0
8/31/16 Thuê 24,78 Flat B, Floor 25, Block 1, The Legend, Tai Hang 1.542 $16.070,0
8/29/16 Thuê 13,50 Flat 8, Floor 10, Block EAST, Miramar Villa, Tai Hang 1.200 $11.250,0
8/23/16 Thuê 5,60 Flat C, Floor 22, WarrenWoods, Tai Hang 349 $16.046,0
8/19/16 Thuê 6,70 Flat 1, Floor 25, Wun Sha Tower, Tai Hang 606 $11.056,0
Số tiền hoặc giá trị của việc xem xét Tốc độ
< $2,000,000 1.5%
$2,000,000 - $2,176,470 $30,000 + 20% thừa trên $2,000,000
$2,176,470 - $3,000,000 3%
$3,000,000 - $3,290,330 $90,000 + 20% thừa trên $3,000,000
$3,290,330 - $4,000,000 4.5%
$4,000,000 - $4,428,580 $180,000 + 20% thừa trên $4,000,000
$4,428,580 - $6,000,000 6%
$6,000,000 - $6,720,000 $360,000 + 20% thừa trên $6,000,000
$6,720,000 - $20,000,000 7.5%
$20,000,000 - $21,739,130 $1,500,000 + 20% thừa trên $20,000,000
> $21,739,130 8.5%

Gởi yêu cầu
Nhận thêm thông tin

Landmark Asia
gọi
Xem tất cả các danh mục bởi đại lý
Giấy phép Công ty: C-039785
Website: www.landmarkasia.com
Giấy phép Đại lý:
Landmark Asia Realty Limited