Ref: 2941536 | Last Modified: 01-07-2022
Agency Property ID: landmarkasia-OSH034

Centreplace

, Thành phố Kennedy , Hồng Kông

Thuê: 48.000 HKD
3   3   1
Diện tích gộp: 1.238 sqft ( 39 / sqft HKD)
Diện tích sàn: 910 sqft ( 53 / sqft HKD)

Thông tin bất động sản

Balcony: 1, L & D Room: Combined

Thành phố Kennedy Sơ đồ giao dịch
-- Giá trung bình cho mỗi Foot vuông --
Các giao dịch Bất động sản gần đây tại Thành phố Kennedy
Ngày Giá(M) Địa chỉ Diện tích Giá/ft2
9/14/16 Thuê 5,80 Flat H, Floor 12, Block 3, The Merton, Kennedy Town 401 $14.464,0
9/14/16 Thuê 7,38 Flat E, Floor 29, Block 1, The Merton, Kennedy Town 659 $11.199,0
9/14/16 Thuê 9,70 Flat D, Floor 36, Manhattan Heights, Kennedy Town 699 $13.877,0
9/14/16 Thuê 11,70 Flat G, Floor 27, Block 1, The Merton, Kennedy Town 886 $13.205,0
9/12/16 Thuê 6,75 Flat C, Floor 10, Kennedy Town Building, Kennedy Town 633 $10.664,0
9/8/16 Thuê 7,05 Flat F, Floor 17, Block 2, The Merton, Kennedy Town 638 $11.050,0
9/8/16 Thuê 8,39 Flat G, Floor 39, Block 2, The Merton, Kennedy Town 666 $12.598,0
9/7/16 Thuê 5,74 Flat E, Floor 15, Markfield Building, Kennedy Town 522 $10.992,0
9/7/16 Thuê 6,72 Flat F, Floor 28, Block 3, Harbour View Garden, Kennedy Town 596 $11.275,0
9/7/16 Thuê 12,88 Flat B, Floor 55, Block 1, The Merton, Kennedy Town 886 $14.537,0
Số tiền hoặc giá trị của việc xem xét Tốc độ
< $2,000,000 1.5%
$2,000,000 - $2,176,470 $30,000 + 20% thừa trên $2,000,000
$2,176,470 - $3,000,000 3%
$3,000,000 - $3,290,330 $90,000 + 20% thừa trên $3,000,000
$3,290,330 - $4,000,000 4.5%
$4,000,000 - $4,428,580 $180,000 + 20% thừa trên $4,000,000
$4,428,580 - $6,000,000 6%
$6,000,000 - $6,720,000 $360,000 + 20% thừa trên $6,000,000
$6,720,000 - $20,000,000 7.5%
$20,000,000 - $21,739,130 $1,500,000 + 20% thừa trên $20,000,000
> $21,739,130 8.5%

Gởi yêu cầu
Nhận thêm thông tin

Landmark Asia
gọi
Xem tất cả các danh mục bởi đại lý
Giấy phép Công ty: C-039785
Website: www.landmarkasia.com
Giấy phép Đại lý:
Landmark Asia Realty Limited