Ref: 2941687 | Last Modified: 12-08-2022
Agency Property ID: landmarkasia-SSU063

Hong Kong Parkview

, Thiển Thủy Loan , Hồng Kông

Thuê: 45.000 HKD
2   2   1
Diện tích gộp: 1.300 sqft ( 35 / sqft HKD)
Diện tích sàn: 1.001 sqft ( 45 / sqft HKD)

Thông tin bất động sản

Balcony: 1, L & D Room: Combined

Thiển Thủy Loan Sơ đồ giao dịch
-- Giá trung bình cho mỗi Foot vuông --
Các giao dịch Bất động sản gần đây tại Thiển Thủy Loan
Ngày Giá(M) Địa chỉ Diện tích Giá/ft2
9/6/16 Thuê 11,35 Flat B, Floor 16, The Somerset, Repulse Bay 770 $14.740,0
8/31/16 Thuê 15,72 Flat A, Floor 41, The Somerset, Repulse Bay 1.090 $14.422,0
8/16/16 Thuê 42,00 Flat A, Floor 4, Block 2, No.37 Repulse Bay Road, Repulse Bay 1.635 $25.688,0
8/8/16 Thuê 50,00 Floor 11, Block 7, Repulse Bay Garden, Repulse Bay 2.288 $21.853,0
8/3/16 Thuê 47,20 Flat C, Floor 26, South Bay Towers, Repulse Bay 2.738 $17.239,0
8/1/16 Thuê 74,00 Flat A, Floor 18, Pinecrest, Repulse Bay 2.250 $32.889,0
6/16/16 Thuê 37,50 Floor 16, Block 11, Repulse Bay Garden, Repulse Bay 1.728 $21.701,0
6/7/16 Thuê 44,50 Flat B, Floor 3, Block B, Ridge Court, Repulse Bay 2.300 $19.348,0
6/3/16 Thuê 14,80 Flat 1, Floor 2, Block C, South Bay Garden, Repulse Bay 1.027 $14.411,0
5/13/16 Thuê 46,50 Floor 11, Block A, Ridge Court, Repulse Bay 2.300 $20.217,0
Số tiền hoặc giá trị của việc xem xét Tốc độ
< $2,000,000 1.5%
$2,000,000 - $2,176,470 $30,000 + 20% thừa trên $2,000,000
$2,176,470 - $3,000,000 3%
$3,000,000 - $3,290,330 $90,000 + 20% thừa trên $3,000,000
$3,290,330 - $4,000,000 4.5%
$4,000,000 - $4,428,580 $180,000 + 20% thừa trên $4,000,000
$4,428,580 - $6,000,000 6%
$6,000,000 - $6,720,000 $360,000 + 20% thừa trên $6,000,000
$6,720,000 - $20,000,000 7.5%
$20,000,000 - $21,739,130 $1,500,000 + 20% thừa trên $20,000,000
> $21,739,130 8.5%

Gởi yêu cầu
Nhận thêm thông tin

Landmark Asia
gọi
Xem tất cả các danh mục bởi đại lý
Giấy phép Công ty: C-039785
Website: www.landmarkasia.com
Giấy phép Đại lý:
Landmark Asia Realty Limited